Just another WordPress.com site

“ผู้นำ”

“  ผู้นำ ” ต้องหาญกล้าที่จะเดินหน้า และต้องกล้าที่จะถอยหลัง  

 ” ผู้นำ “ ต้องมีคุณสมบัติที่พร้อมในหลายๆ เรื่อง  แต่เรื่องหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้นำ คือ

การตัดสินใจอย่างกล้าหาญ

ซึ่งต้องเป็นการตัดสินใจด้วย

  การใช้เหตุผล   มากกว่าอารมณ์

  การใช้ข้อมูล    มากกว่าความรู้สึก

การนึกถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  ฯลฯ 

 และเมื่อได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้วเท่าที่ข้อมูลพึงจะมีอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้น

ก็ต้องหาญกล้าที่จะเดินหน้าลุย ! 

 แต่ครั้นเมื่อเดินหน้าไปได้สักระยะหนึ่ง มองเห็นว่า  จะมีแต่เสียมากกว่าสิ่งที่จะได้

ก็ต้องกล้าที่จะถอยหลัง

 เพราะการถอยหลังครั้งนี้   ใช่ว่าจะต้องทำให้เราต้องถอยหลังไปตลอดชีวิต

การถอยครั้งนี้อาจจะทำให้เรากระโดดได้ไกลขึ้นมิใช่หรือ . 

พนม ปีย์เจริญ           

 

 
 
 
 
 
 
 
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: